Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 07.10.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia: 

  1. Średzka – 2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia 
  2. Sępa Szarzyńskiego– 1 miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia 

Lista rankingowa