DOKUMENTY DO POBRANIA

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3

Uchwała

Dokumenty rekrutacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3

Dokumenty Uczestnika projektu – rodzica/opiekuna prawnego dziecka do lat 3

Dokumenty kandydatów na dziennego opiekuna – dokumentacja konkursowa

KOMUNIKAT


Wrocławskie Centrum Integracji informuje, że od dnia 16.03.2020 r. zawiesza (do odwołania) funkcjonowanie Punktów Opieki nad Dziećmi do lat 3.

Zawieszenie funkcjonowania w/w punktów spowodowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

O wznowieniu Punktów Opieki powiadomimy w osobnym komunikacie.

This will close in 0 seconds