Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 09.08.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:  ul. Średzka– 5 miejsc dla dzieci pow. 12 m-ca życia od 09.09.2019r.  ul. Macedońska – 3 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia od 20.08.2019r.  ul. Obornicka –  3 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia od 16.09.2019r.   Lista Rankingowa