Rekrutacja uzupełniająca do punktów opieki

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!”, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do punktów opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: od 17.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (do godz. 12:00)

Dysponujemy wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:
ul. Częstochowska (Złotniki) – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia
ul. Maślicka (Maślice) – 2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia

Uwaga: obecnie dysponujemy w projekcie miejscami w Punktach Opieki Dziennej dla osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim.

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie „Rodzice na start!”?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:
1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
2. są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
3. przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy lub przebywają na urlopie wychowawczym i planują powrót na rynek pracy;
4. zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

Do udziału w rekrutacji zachęcamy również rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, do opieki nad którymi przystosowane są Punkty Opieki Dziennej.

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) prosimy przesyłać w formie skanu na adres mailowy: opiekun@wci.wroclaw.pl.

regulamin rekrutacji
oświadczenie
formularz rekrutacji
formularz oświadczenia

KOMUNIKAT


Wrocławskie Centrum Integracji informuje, że od dnia 16.03.2020 r. zawiesza (do odwołania) funkcjonowanie Punktów Opieki nad Dziećmi do lat 3.

Zawieszenie funkcjonowania w/w punktów spowodowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

O wznowieniu Punktów Opieki powiadomimy w osobnym komunikacie.

This will close in 0 seconds