Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dn. 25.02.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. Częstochowska – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

ul. Maślicka – 2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia

ul. Zemska – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

Uwaga: obecnie dysponujemy w projekcie miejscami w Punktach Opieki Dziennej dla osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i z kandydatami o takim statusie będziemy kontaktować się w pierwszej kolejności.

Lista rankingowa

KOMUNIKAT


Wrocławskie Centrum Integracji informuje, że od dnia 16.03.2020 r. zawiesza (do odwołania) funkcjonowanie Punktów Opieki nad Dziećmi do lat 3.

Zawieszenie funkcjonowania w/w punktów spowodowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

O wznowieniu Punktów Opieki powiadomimy w osobnym komunikacie.

This will close in 0 seconds