XI otwarty konkurs na dziennego opiekuna

 
zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na dziennego opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start!”.

Oferty można składać od  28.01.2020 r. do 07.02.2020 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu.
 
Poniżej dokumentacja konkursowa: