Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dn. 10.01.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. Obornicka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

ul. Średzka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

Lista rankingowa