Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dn. 02.01.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

1. ul. Sępa Szarzyńskiego – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

2. ul. Obornicka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

3. ul. Średzka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

Lista rankingowa