Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej dn. 11.12.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

  1. Sępa Szarzyńskiego – 3 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia
  2. Obornicka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia
  3. Średzka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

Lista rankingowa