Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 13.11.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. Sępa Szarzyńskiego – 2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia

ul. Średzka – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia

Lista rankingowa