Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 02.10.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia: 

ul. Średzka – 3 miejsc dla dzieci pow. 12 m-ca życia 

ul. Braniewska – 1 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia 

ul. Obornicka – 1 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia 

ul. Macedońska – 1 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (

Lista Rankingowa