Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 20.09.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia: 

ul. Średzka (Leśnica) – 5 miejsc dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 02.10.2019r.) 

ul. Zemska (Nowy Dwór) – 5 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 02.10.2019r.)

ul. Braniewska (Maślice) – 3 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 07.10.2019r.)

Lista Rankingowa