Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 13.09.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia: 

ul. Średzka (Leśnica) – 2 miejsc dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 01.10.2019r.) 

ul. Bolesławiecka (Szczepin) – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 16.09.2019r.)

ul. Macedońska (Różanka) – 2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 09.09.2019r.)

 

Lista Rankingowa