Rekrutacja uzupełniająca do punktów opieki

Termin składania dokumentów:  od 05.09.2019r. do 11.09.2019 (do godz. 12:00)

Dysponujemy wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:

ul. Kokosowa (Stabłowice) –  1 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 01.10.2019r.) 

ul. Średzka (Leśnica) – 5 miejsc dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 16.09.2019r.) 

ul. Bolesławiecka (Szczepin) – 1 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 16.09.2019r.) 

ul. Obornicka (Różanka) –  2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 16.09.2019r.)

ul. Macedońska (Różanka) – 2 miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 09.09.2019r.)

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie „Rodzice na start!”?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

  1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
  2. są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
  3. przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy lub przebywają na urlopie wychowawczym i planują powrót na rynek pracy.
  4. zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.)