X otwarty konkurs na dziennego opiekuna

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na dziennego opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start!”.

Oferty można składać od 04.09.2019r. do 13.09.2019 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu.
Poniżej dokumentacja konkursowa: