IX otwarty konkurs na dziennego opiekuna

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na dziennego opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start!”.

Oferty można składać od 08.08.2019r. do 14.08.2019 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu.
Poniżej dokumentacja konkursowa: