VII otwarty konkurs na dziennego opiekuna

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na dziennego opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start!”.
 

Oferty można składać do 19.07.2019 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu.
Poniżej dokumentacja konkursowa: